Elektromontážní a elektroinstalační práce


Provádíme odborné konzultace v řešení elektro, silnoproudého i slaboproudého spojení. Rekonstrukce provádíme i za plného provozu, bez omezení stávajícího chodu.
Anténní a satelitní systémy

V souvislosti s ukončením analogového televizního vysílání v našem regionu  Vám zm
ěříme intenzitu a kvalitu signálu pozemního digitálního vysílání (DVB-T) a podle výsledků měření  navrhneme optimální sestavu antén a prvků domovního TV rozvodu.
Inteligentní domy

Zastupujeme j
edno z nejkomplexnějších řešení na trhu se sběrnicovou inteligentní elektroinstalaci. Díky tomuto systému máte pod kontrolou vytápění, klimatizaci, osvětlení a to vše perfektně zabezpečené. Náš tým je zde pro Vás od návrhu až po realizaci systému.
Telekomunikace, telefonní ústředny, IP telefony

Montáž a údržba telefonních pobočkových ústředen je nedílnou součástí naší práce.
Elektronická zabezpečovací signalizace -EZS

Dodáváme systémy pro zabezpečení všech typů objektů. Zabezpečovací ústředny od renomovaných výrobců s možností využití v rozsáhlých komplexech, objektech komerčního využití, rodinných domcích, ale i v samostatných bytových jednotkách. Bezdrátové nadstavby jednotlivých ústředen nebo samostatné autonomní bezdrátové systémy - řešení pro prostory, kde nelze instalovat vedení (např. památkové objekty). Dopl
ňkové moduly k jednotlivým ústřednám: přídavné a záložní zdroje, napájecí transformátory, kovové kryty a monitorovací grafický software. Infrapasivní prostorové detektory, kombinované prostorové detektory s mikrovlnnou částí, detektory tříštění skla, infrazávory, trezorová čidla, protipožární detektory, magnetické kontakty, tísňové spínače, zálohované i nezálohované sirény, záložní akumulátory, kabely a montážní materiál.

V oblasti EZS instalujeme významné sv
ětové výrobce těchto technologií, jako například ROKONET, CROW, CQR a v neposlední řadě GENESIS, výrobce integrovaného bezpečnostního systému pro komplexní řešení ochrany budov. 
Kamerové systémy - CCTV

V tomto, dnes nejvíce se rozvíjejícím odv
ětví bezpečnostních systémů jsme připraveni Vám nabídnout komplexní systémy nejvyšší kvality od jednoho výrobce (vzájemná kompatibilita je zaručena již při výrobě) nebo složené systémy od různých výrobců, jejichž kompatibilitu zaručují naši specialisté na základě dlouhodobých praktických testů.

Naše obsáhlá nabídka obsahuje: komplexní kamerové systémy Panasonic, Hikvision a Dynacolor pro všechny typy objektů, černobílé a barevné kamery, ekonomické monitory i monitory s vysokým rozlišením a kvalitou, řídící jednotky Panasonic, Hikvision, Dynacolor, J&S a další, digitální záznamová zařízení Panasonic, Hikvision, J&S, Dynacolor, zařízení pro přenos a úpravu videosignálu, analogové a digitální detektory pohybu, kamerové kryty a držáky J&S, Videotec a Tekno, objektivy a další potřebná příslušenství pro systémy CCTV.
Elektrické protipožární systémy - EPS

V této kategorii bezpečnostních systémů jsme pro Českou republiku zejména dlouholetým zástupcem rakouské společnosti Labor Strauss, tradičního výrobce protipožárních systémů. S touto technologií jsme schopni zajistit požární signalizaci v objektech všech typů včetn
ě velmi rozsáhlých areálů či prostor se specifickými požadavky na detekci požáru, jako například detekce požáru v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo ve velmi prašných prostorách.
Systémy kontroly přístupu a kontroly docházky

Nedílnou součástí bezpečnostních opatření v budovách jsou i zařízení pro kontrolu vstupu či průchodu v pracovní dob
ě, pokud jsou ostatní bezpečnostní systémy vypnuty.

V této oblasti nabízíme celou řadu řešení, od jednoduchých, samostatných jednotek pro jedny dveře, přes zařízení, která spojují kontrolu vstupu n
ěkolika dveří až po složitá komplexní řešení pro celé budovy či areály. V mnoha případech je kontrola vstupu integrována s ostatními systémy pro řízení budov, případně nabízíme i kontrolu vstupu jako integrovanou součást zabezpečovacího systému. Ke všem nabízeným technickým řešením samozřejmě nabízíme příslušnou programovou výbavu (software), tak, aby vždy beze zbytku splňovala požadavky uživatelů. Jako identifikační prostředky nabízíme celou řadu prvků od běžných bezkontaktních karet či přívěšků, prvků s dlouhým dosahem pro parkoviště až po technologie využívající biometrických principů jako například otisků prstů či snímání oka.


Ozvučovací systémy

V oblasti ozvučovacích systémů nabízíme nízkonap
ěťový ozvučovací a dorozumívací systém SONELCO pro reprodukci tiché hudby v kancelářích, jídelnách, výtazích, prodejnách, obchodech, penzionech, léčebných ústavech nebo rodinných domech. Pro ostatní aplikace nabízíme PA 100V ozvučovací systém od výrobce INTER-M. Pro instalace většího rozsahu nabízíme evakuační rozhlas AV-DIGITAL - VARIODYN D1, plně digitální programovatelný ozvučovací systém, který kromě běžných funkcí především splňuje požadavky na požární a evakuační rozhlas.
Domácí telefony a videotelefony

Naše společnost  instaluje systémy domácích telefonů a videotelefonů v různých typech od základních modelů až po luxusní řešení barevných videotelefonů pro reprezentativní prostory. S produkty Comelit,Tesla, Laskomex jsme schopni navrhnout řešení od malých aplikací (rodinný domek) až po velmi rozsáhlé bytové komplexy zahrnující n
ěkolik budov s různě provázanými vchody - zde se zejména uplatní řešení s digitálními jednotkami, kdy jsou všechna zařízení propojena kabelem s pouhými dvěma vodiči a dochází tak k velmi značné úspoře nákladů na instalaci.